Close

DM Profile

Profile Picture Name Duration
DM Ashoknagar Shri Subhash Kumar DwivediCurrent DM
DM Pic1 Mrs. R. Umamaheswari06/09/2021 - 11/07/2023
abhay verma Shri Abhay Verma12/11/2020 - 05/09/2021
priyanka Ms Priyanka Das26/10/2020 - 12/11/2020
abhay verma Shri Abhay Verma18/07/2020 - 26/10/2020
dc Dr Manju Sharma19/05/2018 - 30/06/2020
Shri Babu Singh Jamod Shri Babu Singh Jamod12/03/2018 - 19/05/2018
K V S Choudhary Shri K V S Choudhary22/02/2018 - 11/03/2018
Shri Babu Singh Jamod Shri Babu Singh Jamod30/08/2016 - 21/02/2018
Arun Kumar Tomar Shri Arun Kumar Tomar24/09/2015 - 30/08/2016